Thố sứ trắng – THT 5005

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: THT 5005