Thố sứ trắng – THT 5002

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: THT 5002