Thố sứ trắng – THT 5004

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: THT 5004
  • Kích thước loại to: 105 X 110 X 90 (mm)
  • Kích thước loại nhỏ: 70 x 75 x 70 (mm)