Đĩa vuông

Giá bán: Liên hệ

  • Mã: TDT 4001
  • Kích thước: 6 inches, 7 inches, 8 inches, 9 inches, 10 inches